Meerwaarde voor de klant

Naast expertise van agrarische complexen is het bureau ook gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling, herbestemmen van vrijkomende agrarische gebouwen en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen in het landelijk gebied. Bij alle opdrachten staat het creëren van meerwaarde voor de klant centraal: financieel, in tijd en met een goede begeleiding. Vanuit de gedachte dat een duurzame relatie op de lange termijn voor beide partijen de grootste meerwaarde heeft.

Adviseren en gebiedsontwikkeling

Integrale aanpak die begint bij het werken met de mensen uit het gebied.

Taxeren van agrarische complexen

Gecertificeerd bij Stichting VastgoedCert voor taxaties in het landelijk gebied.

Aan- en verkoop van agrarische objecten

Begeleiding, expertise en financieel gewin bij aan-/verkoop.

Beheren van landerijen en boerderijen

Verhuur, pacht, erfpacht of bruikleen van onroerend goed.

Biologische expertise

Eigenaar biologisch akkerbouwbedrijf Landgoud aan de Groninger Waddenkust.

Bureau Meerwaarde

Drs. H.G. (Hero) Havenga de Poel, telefoon: 0627-045613

Hero Havenga de Poel is gecertificeerd agrarisch register taxateur en agrarisch register makelaar.
Daarnaast is hij gespecialiseerd in gebiedsontwikkelingsprojecten en ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen in het landelijke gebied.

Hero Havenga de Poel

Een duizendpoot die van aanpakken houdt. De ene dag met de voeten in de klei op zijn biologische boerderij Landgoud. De andere dag taxeren van agrarische objecten. Dan weer vergaderen aan verschillende bestuurstafels.

Havenga Rentmeesters- Taxatie- en Adviesbureau

Strategische samenwerking

Gespecialiseerd in de advisering van (aan-)verkopen voor niet agrarische bestemmingen, taxaties bij planschades, vergoedingen bij het vestigen van zakelijke rechten etc.

Gecertificeerd

Kwaliteit

Gecertificeerd:
- Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) in de kamer landelijk vastgoed
- VastgoedCERT in de kamer landelijk vastgoed

Lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters

rentmeester

Volgt meerdere cursussen om vakkennis op peil te houden.

Taxaties

Taxatiewerkzaamheden voldoen aan:
• Internationale richtlijnen (IVS);
• Europese richtlijnen (EVS);
• richtlijnen van Platform Taxateurs en Accountants (PTA).